DC4 – Leštane – Veleprodaja i distribucija pića

Distributivni centar Leštane – DC4:
Kružni put 40,
Leštane, Beograd
Tel: 011/80-35-238, 011/80-35-315