MP Neretva 16 – Nova Pazova – Maloprodaja pića

MP Neretva 16 – Nova Pazova
Njegoševa 9
22330 Nova Pazova
Tel: 022/323-353
Fax: 064/823-27-65